:
VISI, MISI


 

VISI

Raudatul Iman mempunyai matlamat untuk menjadi salah satu peneraju dalam industry pendidikan setempat (one-stop education hub) di Johor yang menggabungkan elemen islamik dan pembelajaran Tahfeez yang mengikut fitrah sejajar dengan arus pendidikan perdana.

Visi utama kami adalah untuk menyediakan pembelajaran menyeluruh untuk kesemua peringkat umur bermula dari bayi, kanak-kanak, tadika, rrendah,  menengah, asrama serta pendidikan khas untuk pelajar bekeperluan khas.

MISI

Membentuk pelajar sedari usia kecil untuk menghasilkan Muslim professional yang berkualiti di masa hadapan yang seimbang dari segi pengetahuan duniawi dan ukhrawi.

OBJEKTIF

  1. Kearah pembentukan karakter dan jati diri cemerlang
  2. Membina generasi masa hadapan